teamidea

کمیسیون پایان کار پروژه های کسری خدمت29-11-98

1398/11/29

همانگونه که در اطلاعیه قبلی ذکر شد با توجه به تغییرات ساختاری مرکز نجم و تاثیر آن بر روند اداری پروژه های کسری خدمت این مرکز . روند اداری پروژه های کسری خدمت این مرکز توسط دانشگاه در یک چهارچوب جدید قرار گرفته.
بر همین اساس وضعیت تعدادی از کاربران که پروژه های خود را تحویل مرکز نموده اند در لیست پیوستی با نام" اتمام کار29-11-98"در دو بخش مختلف به شرح ذیل آمده:
1- افرادی که امور اداری اتمام کار آنها در مرکز پایان یافته و تحویل معاونت پژوهش دانشگاه شده و در بخش اول لیست با نام" تحویل شده به مع پژوهش آمده.(این افرادا می توانند جهت پیگیری ثبت کسری خود با شماره 9-02174188268 تماس حاصل نمایند).
2- افرادی امور اداری اتمام کار آنها در مرکز طی یک هفته آینده پایان می یابد و با نام "منتظر تایید نهایی" در لیست آمده.
تاکید می گردد تنها افراد دسته اول لیست با شماره اعلام شده می توانند تماس بگیرند.(این اطلاعیه حداکثر تا تاریخ 5-12-98 به روز رسانی خواهد شد.)

دانلود فایل پیوست